Personlighetsinstrument

Är man intresserad av olika psykologiska test och metoder, t ex personlighetstestoch intelligenstest, så är dessa sidor en tillgång. Här finns en stor mängd olika personlighetstest och för de flesta får man återkoppling(se exempel nedan). Det krävs mycket specialistkunskap för att tolka resultaten av personlighetstesten, så ta det försiktigt. Det är dock spännande att undersöka vad forskare i psykologi håller på med när det gäller personlighetstest. Nedanstående resultatpresentation visar ett exempel på en person som skattar sig lågt på samvetsgrann(T-värde under 50), men ganska högt på vänlig(T - värden över 50) Vad gäller neutroticism och öppenhet ligger värdena i närheten av medelvärdet (50 är medelvärde i normgruppen), något lägre för neuroticism) . Genom att klicka på 'info' kan man få mycket information om skalorna och för många instrument finns det också underskalor som är mer specifika.Det går t o m att undersöka vilka frågor som ingår i varje skala. (En del av dessa funktioner finns ännu inte i den nya versionen, men på pimahb.se/personlighetstest/default.aspx finns dom

Intelligenstest

Här finns flera begåvningstest eller som de också kallas, intelligenstest. Ett av dem är ett standard intelligenstest som ger poäng enligt en norm.Tre helt nya intelligenstest som håller på att utvecklas.Ett mäter spatial förmåga, ett logisk förmåga och ett arbetsminne. Alla mycket viktiga komponenter av intelligens. Dessa intelligenstest kan man träna på och kanske tävla med kompisar emellan.