Välkommen till projektet attityder till kriminalitet

Du kommer att få göra ett experiment där du skall kategorisera ord. Du kommer dessutom att få göra två frågeformulär. Tillsammans är tidsåtgången c:a 20 minuter. Innan du börjar bör du se till att du har åtminstone en 25 minuter på dig. Du får inte reda på dina resultat förrän du har gjort alla test. För att vara med i experimentet måste du först registrera dig, tryck på knappen nedanför Du bör använda en annonym identitet eftersom vissa frågor är känsliga. Har du tidigare registrerat dig på PIMAHBs testsidor kan du använda din tidigare identitet.

 

Du måste ha s k "Cookies" aktiverade för att köra testen. Du kan kontrollera om du har detta genom att klicka två gånger på knappen "Testa" här under. Om det efter andra testet står att det fungerar i texten bredvid så är det OK. Annars måste du gå in i "Intenet alternativ" som finns under menyn verktyg i Internet Explorer (det program du använder nu) och ändra Sekretessnivån till "Mellan". Klicka först på fliken "Sekretess" och för sedan skjutreglaget till mellanläge. Prova sedan att klicka två gånger igen på testknappen nedan. Du kanske måste tänga av blockering av annonser i vissa säkerhetsprogram (typ Zone Alarm)

 

Identitet

Lösenord

 
Identitet